Hvordan teste for fentanyl?

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos RusopplysningenVi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Hva er fentanyl?

Fentanyl er et ekstremt potent og farlig syntetisk opioid som kan være blandet inn i stoffer som finnes på det svarte markedet. Test-strips for fentanyl følger med i vårt test-kit for opioider/opiater og selges også separat.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Det anbefales å teste ALLE doser. Ettersom fentanyl er ekstremt potent, kan det være blandet inn ujevnt slik at mengden kan være svært forskjellig i ulike doseringer av ditt stoff.
  • Dersom det du tester er i tablettform, knus en liten mengde til pulver før du begynner.

Hvordan teste for fentanyl

  • Løs opp 100 mg av det du skal teste i minimum 1 dl rent vann. Rør godt slik at alt løser seg ordentlig opp.
  • Ta en test-strips i løsningen. IKKE stikk den lengre ned enn den tykke linjen (se bildet under).
  • Hold stripsen i løsningen i ca. 15 sekunder.
  • Ta stripsen ut og legg den på en tørr overflate i ca. 2 minutter. 
  • Sjekk resultatet. Én enkelt linje tilsier at du har fentanyl i prøven. To linjer (også to svake) tilsier at du ikke har fentanyl i prøven. Se bildet under for illustrasjon.