Hvordan teste for fentanyl?

Bruk av test-kits og andre hurtigtester gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos RusopplysningenVi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Hva er fentanyl?

Fentanyl er et ekstremt potent og farlig syntetisk opioid som kan være blandet inn i stoffer som finnes på det svarte markedet. Test-strips for fentanyl følger med i vårt test-kit for opioider/opiater og selges også separat.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

 • Ansvarsfraskrivelse: Fentnanyltestene selges til bruk som et skadereduserende tiltak. De kan ikke detektere samtlige fentanylanaloger, og de kan heller ikke detektere andre syntetiske opioider. Et negativt testresultat betyr ikke at prøven er trygg å innta. Ingen rusmidler er 100 % trygge.
 • Det anbefales å teste ALLE doser. Ettersom fentanyl er ekstremt potent, kan det være blandet inn ujevnt slik at mengden kan være svært forskjellig i ulike doseringer av ditt stoff.
 • Dersom det du tester er i tablettform, knus en liten mengde til pulver før du begynner.

Hvordan teste for fentanyl

 • Løs opp ca. 100 mg (0.1g) av det du skal teste i minimum 1 dl rent vann. Rør godt slik at alt løser seg ordentlig opp. Vannet kan fordampes bort etter testing om du ønsker å beholde prøven. NB: Askorbinsyre (c-vitamin) kan gi falske positive resultater.
  • Tilgang på lite prøvemateriale?
   En prøve mindre enn 100 mg kan brukes, men det er viktig at konsentrasjonen er ca. 1 mg/ml. En bør likevel være klar over at fentanyl kan være ujevnt fordelt og at det derfor anbefales å teste større mengder (100 mg).  Test-stripsene er tillegg meget sensitive og for høy konsentrasjon kan gi et falskt positivt resultat. 
 • Ta en test-strips i løsningen. IKKE stikk den lengre ned enn den tykke linjen (se bildet under).
 • Hold stripsen i løsningen i ca. 15 sekunder.
 • Ta stripsen ut og legg den på en tørr overflate i ca. 2 minutter. 
 • Sjekk resultatet. Én enkelt linje tilsier at du har fentanyl i prøven. To linjer tilsier at du ikke har fentanyl i prøven. Se bildet under for illustrasjon. NB: Svake linjer gjelder også.
 • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.