Hvordan teste benzodiazepiner?

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos RusopplysningenVi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

 • Ta reagensene ut av kjøleskap/fryser og vent til innholdet har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter. Dette er for å unngå kondens i flasken og for å ha riktig reaksjonstemperatur.
 • Gjør klar en telefon for filming av reaksjonen. Fargeendringene kan gå raskt og det vil være nyttig å ha filmet hele reaksjonsforløpet.
 • Knus det du tester til et pulver før du begynner.
 • Bruk nødvendig verneutstyr (hansker og briller) og test i et ventilert område. Flere av testreagensene er etsende og giftige. 

Testing av benzodiazepiner

 • Legg pulver på størrelse med et saltkorn ( ●) i én av nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp. Merk at for store mengder kan gi for sterke reaksjoner som er vanskelige å tyde.
 • Zimmermann er en to-komponentreagens. Finn derfor frem BÅDE Zimmermann A og Zimmermann B
 • Drypp 1 – 2 dråper Zimmermann A og 1 – 2 dråper Zimmermann B på stoffet du tester slik at de blander seg og observer/film reaksjonene. 
 • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 
 • Test stoffet ditt for fentanyl med en av de medfølgende test-stripsene. Følg gjerne vår guide.

Etter testing

 • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
 • Sett flaskene tilbake i den medfølgende hvite boksen og plasser den i kjølseskap eller fryser. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.

Reaksjonsoversikt

Test-kit med Zimmermann (kjøp)

 • Grunnet lignende fargereaksjoner og forskjellige bindemidler, er det vanskelig å skille mellom ulike benzodiazepiner. Det er heller ikke absolutt alle benzodiazepiner som slår ut på testen. Denne testen kan derfor kun i de fleste tilfeller påvise tilstedeværelse av et generelt benzodiazepin, i tillegg til fentanyl med en fentanyl-test
BenzodiazepinFargereaksjon
De fleste diazepiner, inkludert alprazolam (Xanor), diazepam (Valium) og etizolamNyanser av rød-blå-lilla
Klonazepam (Rivotril) og nitrazepamGult