Hvordan teste benzodiazepiner?

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Ingen stoffer 100% trygge på tross av positive tester. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste med teststrimmel (BTNX)?

Teststrips benzo

Visuell guide hentet fra DanceSafe. Modifisert med teststrimmel-instruksjoner fra BTNX.

Hvordan teste med Zimmermann?

Forberedelser

 • Knus det du tester til et pulver før du begynner, gjerne med en morter (139 kr).
 • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av benzodiazepiner

 • Legg pulver på størrelse med et stort saltkorn ( ●) i én av nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp. Merk at for store prøvemengder kan gi for sterke reaksjoner som er vanskelige å tyde.
 • Zimmermann er en to-komponentreagens.
  Finn derfor frem både Zimmermann A og Zimmermann B
 • Drypp først 1 – 2 dråper Zimmermann A på stoffet du tester. Drypp så på 1 – 2 dråper Zimmermann B for å aktivere og starte reaksjonen. Observer/film reaksjonene. 
 • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

 • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
 • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikt

Zimmermann A + B (kjøp)

 • Grunnet lignende fargereaksjoner og forskjellige bindemidler, er det vanskelig å skille mellom ulike benzodiazepiner. Det er heller ikke absolutt alle benzodiazepiner som slår ut på testen. Denne testen kan derfor kun i de fleste tilfeller påvise tilstedeværelse av et generelt benzodiazepin.
BenzodiazepinFargereaksjon (Zimmermann)
Alprazolam (Xanor), diazepam (Valium), etizolam​ m. fl. (se bilde)Nyanser av rød-blå-lilla
Klonazepam (Rivotril) og nitrazepam​Gult
Flubromazolam, lorazepam, midazepam og temazepamIngen fargeendring

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.