Hvordan teste for nitazener?

Strimler fra BTNX

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Hva er nitazener?

Nitazener er en gruppe syntetiske opioider som har gjort sitt inntog på markedet de siste par årene. Disse kan være flere hundre ganger mer potente enn heroin, og er således en potensiell kilde til overdoser. Teststrimler for nitazener kan kombinert med rusvettregler og eventuelt andre testmetoder brukes til å sannsynliggjøre tilstedeværelse eller fravæ av disse stoffene. Et negativt resultat kan likevel ikke garantere fravær av syntetiske opioider, og forsiktighet må utvises i alle tilfeller. Det understrekes at strimlene er nyutviklede og fortsatt i en sertifiseringsprosess. 

Quick start guide

Hvordan teste nitazener

Visuell guide hentet fra DanceSafe. Modifisert med teststrimmel-instruksjoner fra BTNX.