Hvordan teste MDMA (ecstacy)?

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner

NB: Video viser instruksjoner for oppdaterte reagenser i pulverform.

Hvordan teste?

Forberedelser

 • Hvis du har lagret reagenser kaldt, vent til alt har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter for å unngå kondens. Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering som ødelegger testreagensene.
 • Gjør klar en mobil for filming av reaksjonene. Fargeendringene kan gå raskt.
 • Knus det du tester til et pulver før du begynner, gjerne med en morter (139 kr).
 • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Flere av testreagensene er etsende, brannfarlige, helseskadelige og giftige, men er trygge ved riktig bruk og i små mengder. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av MDMA

 • Legg pulver på størrelse med store saltkorn ( ●) i nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet (fem stk. for vårt nyeste MDMA-testsett). Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp. Merk at for store prøvemengder kan gi for sterke reaksjoner som er vanskelige å tyde.
 • Tilsett én og én testreagens på testplaten og observer/film reaksjonene etter tur. Gjør deg helt ferdig med én testreagens før du går videre til neste og ikke bland sammen korker. For pulverreagens, dryss over eller skrap ut en liten mengde med ren og tørr plastscoop. 
 • NB: Både Robadope A og Simon’s A må blandes med én dråpe Reagent B for å starte reaksjonene.
 • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

 • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
 • Sett flaskene stående oppreist tilbake i den medfølgende hvite boksen og lagre det aller helst kaldt. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.
 • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for MDMA (kjøp)

TestreagensFargereaksjon MDMA (ecstacy)
MarquisUmiddelbart lilla/brunt ➟ svart
MeckeUmiddelbart grønt ➟ svart
Robadope A + Reagent BIngen fargeendring
Simon's A + Reagent BUmiddelbart blå
Zimmermann A + Zimmermann BIngen reaksjon = ingen katinoner

Resterende reagenser (kjøp)

TestreagensFargereaksjon MDMA (ecstacy)
MandelinUmiddelbart blå ➟ svart
LiebermannUmiddelbart brun ➟ svart
FroehdeUmiddelbart mørk lilla ➟ svart (hint av grønn kan forekomme)
EhrlichIngen fargeendring
HofmannIngen fargeendring
ScottIngen fargeendring
MDMA testkit farger

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.