16.03.2022

Reagenser i pulverform

Økt brukersikkerhet: Reagenser i pulverform

Grunnet fare for brukere og potensielt ulovlig bruk av konsentrerte syrer, er det i EU blitt vanskeligere å produsere og selge produkter med mer enn 15 % svovelsyre.

Konsentrert svovelsyre benyttes vanligvis i testreagensene Marquis, Mecke, Liebermann, Froehde og Hofmann. Disse reagensene vil derfor gradvis bli byttet ut med nye versjoner hvor væsken er erstattet med et krystallinsk pulver med syrekonsentrasjon under 15 %. Det vil stå på produksidene til testsettene om de inneholder pulverreagenser. I tillegg er det tydelig merket på innsiden av boksene i solgte test-kits om slike følger med. Resterende reagenser, altså de som ikke inneholder svovelsyre, kommer i væskeform og brukes på samme måte som før.

Reagenser i pulverform har flere fordeler

  • Lettere å påføre ønsket mengde. En trenger ikke vente på at en dråpe skal komme ut.
  • Økt brukersikkerhet: Ingen fare for søl av flytende konsentrert syre.
  • Er i tråd med nye EU-reguleringer.
 
Hvordan bruke pulverreagenser
  1. Rist først flasken med pulverreagens godt.
  2. Slå bunnen av flasken bestemt mot håndflaten slik at alt innhold havner i bunnen.
  3. Ta av korken og dryss forsiktig en liten mengde pulver over det du skal teste på keramikkplaten.
    Om du ønsker større kontroll på mengden, benytt medfølgende plast-scoops. Det er da viktig å vaske og tørke de godt mellom bruk på forskjellige reagenser for å unngå krysskontaminering.
  4. Fjern eventuelle pulverrester på innsiden av korken ved å dunke den mot en overflate og skru den godt tilbake på flasken.
  5. Sørg for at testreagensen er i kontakt med stoffet du tester og observer fargereaksjonen som vanlig.