16.03.2022

Reagenser i pulverform

Økt brukersikkerhet: Reagenser i pulverform

Grunnet fare for brukere og potensielt ulovlig bruk av konsentrerte syrer, er det i EU blitt vanskeligere å produsere og selge produkter med mer enn 15 % svovelsyre.

Konsentrert syre benyttes vanligvis i testreagensene Marquis, Mecke, Liebermann, Froehde, Ehrlich og Hofmann. Disse reagensene vil derfor gradvis bli byttet ut med nye versjoner hvor væsken er erstattet med et krystallinsk pulver med syrekonsentrasjon under 15 %. Det vil stå på produksidene til testsettene om de inneholder pulverreagenser. I tillegg er det tydelig merket på innsiden av boksene i solgte test-kits om slike følger med. Resterende reagenser, altså de som ikke inneholder sterk syre, kommer i væskeform og brukes på samme måte som før.

Reagenser i pulverform har flere fordeler

 • Lettere å påføre ønsket mengde. En trenger ikke vente på at en dråpe skal komme ut.
 • Økt brukersikkerhet: Ingen fare for søl av flytende konsentrert syre.
 • Er i tråd med nye EU-reguleringer.
 • Bedre holdbarhet.
 
Hvordan bruke pulverreagenser
 1. Rist først flasken med pulverreagens godt.
 2. Slå bunnen av flasken bestemt mot håndflaten slik at alt innhold havner i bunnen.
 3. Ta av korken og dryss forsiktig en liten mengde pulver over det du skal teste på keramikkplaten.
  Om du ønsker større kontroll på mengden, benytt medfølgende plast-scoops. Det er da viktig å vaske og tørke de godt mellom bruk på forskjellige reagenser for å unngå krysskontaminering.
 4. Fjern eventuelle pulverrester på innsiden av korken ved å dunke den mot en overflate og skru den godt tilbake på flasken.
 5. Sørg for at testreagensen er i kontakt med stoffet du tester og observer fargereaksjonen som vanlig.