Hvordan teste LSD?

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført, er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse. Skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Videoinstruksjoner

NB: Video viser instruksjoner for oppdaterte reagenser i pulverform.

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Hvis du har lagret reagenser kaldt, vent til alt har romtemperatur før korkene åpnes for å unngå kondens.
  • Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering som ødelegger testreagensene.
  • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Testreagensene er etsende, men er trygge ved riktig bruk og i små mengder. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av LSD

  • Klipp av to bittesmå biter av en lapp (1/8) og plasser de i to av nedsenkningene i testplaten som følger med testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp.
  • Dryss over testreagensen Ehrlich på den ene lappen, og Hofmann den andre. Press ned reagensene på lappene med plast-scoopen. TØRK AV SCOOPEN MED PAPIR MELLOM HVERT PRESS. 
  • Det kan ta opptil 30-60 min for en ferdig reaksjon med Ehrlich og Hofmann. 
  • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

  • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
  • Sett flaskene stående oppreist tilbake i den medfølgende hvite boksen. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.
  • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for LSD (kjøp)

TestreagensFargereaksjon LSD
EhrlichRosa / Lilla / Blå
HofmannGradvis blå ➟ mørk blå
fargereaksjoner lsd

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.