Hvordan teste LSD?

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos RusopplysningenVi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Ta reagensene ut av kjøleskap/fryser og vent til reagensene har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter. Dette er for å unngå kondens i flasken og for å ha riktig reaksjonstemperatur. Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering.
  • Gjør klar en telefon for filming av reaksjonen. Fargeendringene kan gå raskt og det vil være nyttig å ha filmet hele reaksjonsforløpet.
  • Bruk nødvendig verneutstyr (hansker og briller) og test i et ventilert område. Flere av testreagensene er etsende og giftige. 

Testing av LSD

  • Klipp av to bittesmå biter av en lapp og plasser de i to av nedsenkningene i testplaten som følger med testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp.
  • Drypp maks én til to dråper av testreagensene Ehrlich og Hofmann på bitene du tester og observer/film reaksjonene (kan ta opptil 15 min for Ehrlich og Hofmann). Gjør deg helt ferdig med én testreagens før du går videre til neste. Marquis og Mecke bør kun brukes dersom Ehrlich og Hofmann indikerer andre stoffer enn LSD.
  • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

  • Hell bakepulver/natron over testplaten for å nøytralisere kjemikaliene. 
  • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
  • Sett flaskene tilbake i den medfølgende hvite boksen og plasser den i kjølseskap eller fryser. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.
  • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for LSD (kjøp)

TestreagensFargereaksjon LSD
EhrlichRosa / Lilla / Blå
HofmannGradvis blå ➟ mørk blå
MarquisIngen reaksjon / forkulling av papiret
MeckeIngen reaksjon / forkulling av papiret

Resterende reagenser (kjøp)

TestreagensFargereaksjon LSD
MandelinIngen reaksjon / forkulling av papiret
LiebermannIngen reaksjon / forkulling av papiret
FroehdeIngen reaksjon / forkulling av papiret
Robadope A + BIngen fargeendring
Simon's A + BIngen fargeendring
ScottIngen fargeendring

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.