Hvordan teste LSD?

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner

NB: Video viser instruksjoner for oppdaterte reagenser i pulverform.

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Hvis du har lagret reagenser kaldt, vent til alt har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter for å unngå kondens. Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering som ødelegger testreagensene.
  • Gjør klar en mobil for filming av reaksjonene. Fargeendringene kan gå raskt. 
  • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Flere av testreagensene er etsende, brannfarlige, helseskadelige og giftige, men er trygge ved riktig bruk og i små mengder. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av LSD

  • Klipp av to bittesmå biter av en lapp (1/8) og plasser de i to av nedsenkningene i testplaten som følger med testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp.
  • Dryss over testreagensene Ehrlich og Hofmann på hver av bitene du tester og press ned testreagensene med hver sin plast-scoop slik at det er god kontakt med lappene. Observer/film reaksjonene over den neste timen. 
  • Det kan ta opptil 60 min for en ferdig reaksjon med Ehrlich og Hofmann. 
  • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

  • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
  • Sett flaskene stående oppreist tilbake i den medfølgende hvite boksen og lagre det aller helst kaldt. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.
  • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for LSD (kjøp)

TestreagensFargereaksjon LSD
EhrlichRosa / Lilla / Blå
HofmannGradvis blå ➟ mørk blå
MarquisIngen reaksjon / forkulling av papiret
MeckeIngen reaksjon / forkulling av papiret

Resterende reagenser (kjøp)

TestreagensFargereaksjon LSD
MandelinIngen reaksjon / forkulling av papiret
LiebermannIngen reaksjon / forkulling av papiret
FroehdeIngen reaksjon / forkulling av papiret
Robadope A + BIngen fargeendring
Simon's A + BIngen fargeendring
ScottIngen fargeendring
Testresultater LSD-test-kit

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.