SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 799 KR

18-års aldersgrense

FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 799 KR 

18-års aldersgrense

Test-kit for LSD og DMT

For påvisning av LSD, DMT og lignende stoffer.
NB: Ytre lilla emballasje følger ikke med

    50-100 tester per sett

    Holdbarhet på opptil 2 år

    Testplate, plast-scoops og hansker inkludert

    Diskré forsendelse. Ingen tegn til “test-kits” på pakken

    Gratis frakt over 799 kr

349.00 kr

På lager

Beskrivelse

Test-kit for LSD og DMT. Settet kan brukes til å påvise stoffer som LSD, DMT, 1P-LSD, AL-LAD, ETH-LAD, ALD-52 og andre tryptaminer. I tillegg kan det sannsynligjøre fraværet eller tilstedeværelsen av bl.a. 2C-B, NBOMe, N3OMe, NBOH, NBF, DOx og andre uønskede stoffer og tilsetninger.

Pakken inneholder
– Testreagenser: 1 x Ehrlich og 1 x Hofmann (10 ml pulver. Holder til ca. 50-100 tester.)
– 1 x testplate i keramikk
– 2 x hansker
– 1 x mikrospatula
– Instruksjoner

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Hvordan teste?

Lagring og holdbarhet
Flaskene bør lagres i kjøleskap stående og lukket i den originale hvite boksen. Unngå risting, åpning av korker over lengre tid og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring opptil 2 år fra datostempel. For ekstra lang holdbarhet, kan alle reagenser unntatt Liebermann lagres i fryser. Fryselagring egner seg likevel kun for langtidslagring. Ved hyppig bruk fører nedfrysning til økt kondensering av vann som ødelegger reagensene. Se “FAQ” for mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

HMS-informasjon

                   

Brannfarlig        Etsende             Helsefare

EHRLICH
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

HOFMANN
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.3 kg
Dimensjoner 9 × 9 × 9 cm
Spar 34%