Hvordan teste amfetamin?

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført, er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse. Skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Videoinstruksjoner

NB: Video viser instruksjoner for oppdaterte reagenser i pulverform.

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Hvis du har lagret reagenser kaldt, vent til alt har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter for å unngå kondens. Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering som ødelegger testreagensene.
  • Gjør klar en mobil for filming av reaksjonene. Fargeendringene kan gå raskt.
  • Knus det du tester til et pulver før du begynner, gjerne med en morter (139 kr).
  • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Flere av testreagensene er etsende og brannfarlige, men er trygge ved riktig bruk og i små mengder. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av amfetamin

  • Legg pulver på størrelse med store saltkorn ( ●) i nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan du bruke en hvit tallerken eller undersiden av en hvit kopp. Merk at for store prøvemengder kan gi for sterke reaksjoner som er vanskelige å tyde.
  • Tilsett én og én testreagens på testplaten og observer/film reaksjonene etter tur. Gjør deg helt ferdig med én testreagens før du går videre til neste.  For pulverreagens, dryss over en liten mengde på det du skal teste.
  • NB: Både Robadope A og Simon’s A må blandes med én dråpe Reagent B hver for å starte reaksjonene.
  • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. 

Etter testing

  • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
  • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for amfetamin (kjøp)

TestreagensFargereaksjon amfetamin
MarquisOransje
MeckeIngen fargeendring
Robadope A + Reagent BSakte til rosa
Simon's A + Reagent BIngen fargeendring til blå
Zimmermann A + Zimmermann B​Ingen reaksjon = ingen katinoner​

Resterende reagenser (kjøp)

TestreagensFargereaksjon amfetamin
MandelinMørk grønn
LiebermannOransje ➟ rød
FroehdeIngen fargeendring
EhrlichIngen fargeendring
HofmannIngen fargeendring
ScottIngen fargeendring
MDMA testkit farger

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.