Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Komplett test-kit tilbake på lager! Sjekk ut vårt nye og utvidete sortiment. 

Test-kit for MDMA og amfetaminer

Inneholder fire testreagenser (Marquis, Mecke, Simon’s og Robadope) for påvisning av MDMA, amfetaminer og lignende stoffer. Hver reagens gir ca. 50 – 100 tester.

NB: Det er liten forskjell på instruksjonsmanualene, og begge fungerer for både MDMA og amfetamin.

529.00 kr

Nullstill

Beskrivelse

Test-kit for MDMA (ecstacy) og amfetaminer med fire testreagenser. Settet kan brukes til å identifisere blant annet MDMA, MDA, alle amfetaminer og 2C-B/C/H/I. I tillegg kan det utelukke kationiner, koffein, DXM, PMA/PMMA og andre farlige stoffer og tilsetninger. Det er viktig å bruke alle medfølgende reagenser for å øke nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene.

Pakken inneholder
– Testreagenser: 1 x Marquis, 1 x Mecke, 1 x Simon’s A + Reagent B og 1 x Robadope A + Reagent B (holder til ca. 50 – 100 tester)
– 1 x testplate i keramikk
– 2 x hansker
– 1 x mikrospatula
– Instruksjonshefter og app for testing av over 550 stoffer

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. 

Lagring og holdbarhet
For å øke holdbarheten på reagensene, anbefales det å lagre flaskene stående i et kjøleskap med korken opp i den medfølgende hvite boksen.  Ved lagring i kjøleskap er holdbarheten vanligvis rundt ett år fra påstemplet produksjonsdato på pakken. Reagensene bør ha rompeteratur FØR korken åpnes. Hvis reagensene brukes sjeldent, kan de langtidslagres på samme måte i fryser og gi en holdbarhet på flere år (se «FAQ» for mer informasjon).

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helseskadelige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel en liten risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

                                                  

Brannfarlig        Etsende          Akutt giftig           Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

MARQUIS
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
H350 Kan forårsake kreft.

MECKE
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H301+H331 Giftig ved svelging eller innånding.

ROBADOPE
FARE!
H301 Giftig ved svelging.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

SIMON’S
FARE!
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H350 Kan forårsake kreft.
H301 Giftig ved svelging.

REAGENT B
ADVARSEL!
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 11 × 11 × 10 cm
Velg ønsket manual:

MDMA, Amfetamin

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.