Hvordan teste cannabis?

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

 • Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering som ødelegger reagensene.
 • Bruk hansker og briller, og test i et godt ventilert område. Les HMS-informasjon på produktet.

Testing av Cannabis

 • Både plante og hasj kan testes. Hvis du har plantemateriale, undersøk det først med medfølgende mikroskop og se etter typiske tegn på ekte cannabis (se bildet lengre ned eller video).
 • Legg litt cannabis i to av nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet. 
 • Drypp to dråper Cannabis A, og fire dråper Cannabis B på materialet i én av nedsenkningene. 
 • I den andre nedsenkningen, drypp på like deler Zimmermann A og Zimmermann B til prøven er dekket. 
 • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under.
 • Hvis det du tester er solgt for å gi effekt, men kun slår ut på CBD eller ikke gir noen reaksjon i det hele tatt, er den sannsynligvis tilsatt syntetiske stoffer. 

Etter testing

 • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
 • Sett flaskene stående oppreist tilbake i den medfølgende hvite boksen. Test-kit for cannabis kan lagres i romtemperatur. 
 • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for cannabis (kjøp)

TestreagensTHC-dominantCBD-dominant eller syntetisk
Cannabis A + Cannabis BBlåttLilla
Zimmermann A + Zimmermann BOransjeRødaktig
Canna_Chart

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.