Hvordan teste cannabis?

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Forberedelser

  • Test-kit for cannabis trenger ikke lagres kaldt, men hvis du likevel har gjort det, ta reagensene ut av kjøleskap og vent til reagensene har romtemperatur før korkene åpnes og testing starter. Dette er for å unngå kondens i flasken og for å ha riktig reaksjonstemperatur. Bruk alltid samme kork til samme flaske for å unngå krysskontaminering.
  • Bruk nødvendig verneutstyr (hansker og briller) og test i et godt ventilert område. Flere av testreagensene kan være brannfarlige og helseskadelige, men er trygge ved riktig bruk og i små mengder.

Testing av Cannabis

  • Undersøk først plantemateriale med medfølgende mikroskop og se etter typiske tegn på ekte cannabis (se bildet lengre ned).
  • Legg litt plantemateriale i to av nedsenkningene i testplaten som følger med i testsettet. Testplaten må være helt ren og tørr. Alternativt kan andre overflater av lys keramikk brukes, f.eks en tallerken eller undersiden av en kopp. 
  • Drypp maks én til to dråper av testreagensene på stoffet du tester og observer reaksjonene. Gjør deg helt ferdig med én testreagens før du går videre til neste. NB: Cannabis A skal blandes med én dråpe Cannabis B, mens Zimmermann A skal blandes med én dråpe Zimmermann B.
  • Sammenlign fargeendringene med tabellen som følger med eller den under. Hvis svaret er CBD-dominant og varen er solgt for å gi effekter, er den sannsynligvis tilsatt syntetiske stoffer. 

Etter testing

  • Vask testplaten under rennende vann. Bruk verneutstyr og unngå søl/sprut.
  • Sett flaskene tilbake i den medfølgende hvite boksen. Test-kit for cannabis kan lagres i romtemperatur hvis ønskelig. Se medfølgende instruksjonsark eller FAQ for mer informasjon om lagring.
  • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Reaksjonsoversikter

Test-kit for cannabis (kjøp)

TestreagensTHC-dominantCBD-dominant eller syntetisk
Cannabis A + Cannabis BBlåttLilla
Zimmermann A + Zimmermann BOransjeRødaktig

Klikk på bildet for større versjon

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.