Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Hurtigtest for LSD og DMT (1 stk)

NYHET! Inneholder to testreagenser (Ehrlich og Hofmann) for påvisning av LSD, DMT og etterlikningsstoffer.

Mix&Match alle våre hurtigtester
10 % rabatt ved kjøp av 2 eller 3 stk!
20 % rabatt ved kjøp av 4 stk eller flere!
Rabatten gis i handlekurven.

119.00 kr

På lager

Beskrivelse

Engangs test-kit/hurtigtest for LSD, DMT og andre tryptaminer med to testreagenser. Settet kan brukes til å raskt identifisere blant annet LSD, DMT, 5-MEO-XXX og 1P-LSD,  og for å utelukke 2C-B, NBOMe, DOx og mange andre farlige stoffer og tilsetninger. Det er viktig å bruke begge medfølgende reagenser for å øke nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene. Hver engangsampulle med reagens inneholder 0.2 ml som tilsvarer ca. fire dråper.

Våre hurtigtester er perfekt for bruk på steder utenfor hjemmet hvor det er vanskelig å bruke våre gjenbrukbare test-kits.

Pakken inneholder
– Testreagenser: 1 x Ehrlich og 1 x Hofmann (holder til én test)
– Instruksjoner (printet på innsiden av boksen)

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Lagring og holdbarhet
Testene bør lagres i kjøleskap i den originale boksen. Unngå risting og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring 1 – 2 år. For ekstra lang holdbarhet, kan alle reagenser unntatt Liebermann lagres i fryser. Fryselagring egner seg likevel kun for langtidslagring.

Ansvarsfraskrivelse
Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos Rusopplysningen. Vi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

                  

Brannfarlig        Etsende            Helsefare

EHRLICH
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

HOFMANN
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.1 kg

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.