SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRI FRAKT OVER 799 KR

18-års aldersgrense

SENDES FRA NORGE  |  FRI FRAKT FRA 799 KR 

18-års aldersgrense

Hurtigtest for LSD og DMT (1 stk)

Portabel hurtigtest for påvisning av LSD, DMT og etterlikningsstoffer. Nå med økt holdbarhet!

Mix&Match alle våre hurtigtester
101 kr stk. // 15% rabatt ved kjøp av 2 eller 3 stk.
83 kr stk // 30% rabatt ved kjøp av 4 eller flere stk.
Rabatten gis i handlekurven.

    Holdbarhet på opptil 3 år (NYHET)
    Diskré forsendelse. Ingen tegn til “test-kits” på pakken
    Gratis frakt over 799 kr

Fra 83 kr - 119 kr

På lager

Beskrivelse

Engangs hurtigtest med for LSD, DMT og andre tryptaminer med holdbarhet på opptil 3 år i romtemperatur. Kan brukes til å raskt påvise blant annet LSD, DMT, 5-MEO-XXX og 1P-LSD,  og for å sannsynligjøre tilstedeværelse eller fravær av 2C-B, NBOMe, DOx og mange andre uønskede stoffer og tilsetninger.

NB: Engangs hurtigtester som denne bør kun brukes dersom det av ulike årsaker er uaktuelt å bruke et fullt test-kit. Hurtigtester inneholder én testreagens, og vil ikke gi et like pålitelig resultat. Det er likevel bedre enn ingen testing, spesielt om man følger rusvettregler.

Pakken inneholder
– Testampulle: 1 x Ehrlich
– Instruksjoner

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Hvordan teste?

 

Lagring og holdbarhet
Ampullen som følger med er en oppgradert type med oksygenfri atmosfære. Dette øker holdbarheten til opp mot 3 år i romtemperatur.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

HMS-informasjon

                  

Brannfarlig        Etsende            Helsefare

EHRLICH
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.1 kg