Hvordan teste for fentanyl?

Strimler fra One Step/Vaxpert

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Hva er fentanyl?

Fentanyl og fentanylanaloger er en gruppe ekstremt potente syntetiske opioider. Disse kan være flere hundre ganger mer potente enn heroin og er en potensiell kilde til overdoser. Ved riktig bruk av teststrimler, kan tilstedeværelse av fentanyl og de aller fleste fentanylanaloger sannsynliggjøres. Et negativt resultat kan likevel ikke garantere fravær av syntetiske opioider, og forsiktighet må utvises i alle tilfeller. Test-strips for fentanyl følger med i vårt test-kit for heroin/opioider og selges også separat.

Videoinstruksjoner

Hvordan teste?

Metoden under bør kun brukes for test-strimler fra merket Vaxpert/One Step solgt hos oss før 22.12.21 og som er like de i videoen og på bildet lengre ned på siden. For nyere strimler, se denne guiden.

Forberedelser

 • Ansvarsfraskrivelse: Fentnanyltestene selges til bruk som et skadereduserende tiltak. De kan ikke detektere samtlige fentanylanaloger, og de kan heller ikke detektere andre syntetiske opioider. Et negativt testresultat betyr ikke at prøven er trygg å innta. Ingen rusmidler er 100 % trygge.
 • Det anbefales å teste ALLE doser. Når fentanyl er blandet med heroin, kokain eller andre rusmidler, vil det være blandet inn ujevnt. Pulver fra én side av en pose eller en tablett kan derfor ha svært ulike konsentrasjoner av fentanyl. 
 • Dersom det du tester er i tablettform, knus en liten mengde til pulver før du begynner.
 • Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Hvordan teste for fentanyl med test-strips fra Vaxpert/One Step

 • Løs opp ca. 100 mg (0.1g) av det du skal teste i minimum 1 dl rent vann. Rør godt slik at alt løser seg ordentlig opp. Vannet kan fordampes bort etter testing om du ønsker å beholde prøven. NB: Askorbinsyre (c-vitamin) kan gi falske positive resultater.
  • Tilgang på lite prøvemateriale?
   En prøve mindre enn 100 mg kan brukes, men det er viktig at konsentrasjonen er ca. 1 mg/ml. En bør likevel være klar over at fentanyl kan være ujevnt fordelt og at det derfor anbefales å teste større mengder (100 mg).  Test-stripsene er tillegg meget sensitive og for høy konsentrasjon kan gi et falskt positivt resultat. 
 • Ta en test-strips i løsningen. IKKE stikk den lengre ned enn den tykke linjen (se bildet under).
 • Hold stripsen i løsningen i ca. 15 sekunder.
 • Ta stripsen ut og legg den på en tørr overflate i noen minutter. 
 • Sjekk resultatet. Én enkelt linje tilsier at du har fentanyl i prøven. To linjer (den øverste ofte mye mer tydelig enn den nederste) tilsier at du ikke har fentanyl i prøven. Se bildet under for illustrasjon. NB: Veldig svake linjer gjelder også.
 • Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. 

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.