Hvordan teste for fentanyl?

Strimler fra Rapid Response/BTNX

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

ADVARSEL (17.11.22)
Stoffet protonitazen er oppdaget i Norge og har ført til flere overdoser. Dette er et sterkt og farlig syntetisk opioid som foreløig IKKE kan påvises hverken ved bruk av teststrimler/test-kits eller av analysetjenesten til FTR i Oslo. Det understrekes at det fortsatt er viktig å bruke testutstyr uavhengig av dette. Utvis derfor stor forsiktighet. Ikke ta noe alene og følg rusvettreglene

Hva er fentanyl?

Fentanyl og fentanylanaloger er en gruppe syntetiske opioider. Disse kan være flere hundre ganger mer potente enn heroin, og er således en potensiell kilde til overdoser. Ved riktig bruk av teststrimler, kan tilstedeværelse av fentanyl og de aller fleste fentanylanaloger sannsynliggjøres. Et negativt resultat kan likevel ikke garantere fravær av syntetiske opioider, og forsiktighet må utvises i alle tilfeller. Teststrimler for fentanyl følger med i våre test-kits for heroin/opioider, og benzodiazepiner, samt at de selges separat.

Hvordan teste for fentanyl?

Forberedelser

 • Det anbefales å teste ALLE doser. Hvis fentanyl er blandet med heroin, kokain eller andre rusmidler, kan det være blandet inn ujevnt. Pulver fra én side av en pose eller en tablett kan derfor ha svært ulike konsentrasjoner av fentanyl i forhold til resten. Det anbefales derfor å teste alle doser av et stoff med metode #1.
 • Hvis det du tester er i tablettform, knus det til pulver før du begynner, gjerne med en morter (139 kr).
 • Gjennomfør alltid en allergitest. Start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Metode #1 Testing av hele doser

Testing av hele doser som skal inntas er alltid det beste ettersom fentanyl kan være blandet inn ujevnt. Denne metoden krever at dosen må løses opp i vann og gjør at dosen må drikkes eller at vannet må fordampes før inntak.

 1. Legg hele dosen i et glass. Piller må knuses til pulver før testing.
 2. MDMA og metaamfetamin: Tilsett 5 ml (én teskje) per 10 mg (= 0.01 g) pulver slik at konsentrasjonen blir 2 mg/ml. Høyere konsentrasjon enn dette kan gi falske positive resultater.
  Andre stoffer: Tilsett 10 ml (to teskjeer) vann per 100 mg (= 0.1 g) pulver.
 3. Rør godt til det meste er løst opp og dypp teststrimmelen (opp til streken) i prøven i ca. 15 sek.
 4. Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet. Husk at selv svært svake linjer teller som et resultat.

Testing av injeksjonsdoser

Det anbefales å teste rester fra koking før samtlige injeksjoner ettersom fentanyl kan være blandet inn ujevnt.

 1. Sett en ferdig fylt nål til side og VENT med injeksjonen.
 2. Tilsett ca. 1/4 av en teskje vann til brukt kokeskje/kokekar.
 3. Dypp teststrimmelen i kokeskje/kokekar i ca. 15 sek. 
 4. Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet. Husk at selv svært svake linjer teller som et resultat.

Metode #2 Testing av rester på innsiden av pose

ADVARSEL! Metode #1 er alltid den sikreste. Metode 2 bør kun brukes for de som ikke er villige til å løse opp hele dosen for testing.

 1. Tøm stoffet ut av posen/zip-lock og knus det til et så fint pulver som mulig, gjerne med en morter (139 kr).
 2. Legg stoffet tilbake i posen og rist godt. Tøm så stoffet ut av posen på nytt. Du skal nå ha en pose med rester av fint pulver sittende fast på innsiden.
 3. Tilsett vann og rist godt. For MDMA og metaamfetamin, bruk én teskje vann (5 ml). For andre stoffer, bruk en halv teskje vann (ca. 2.5 ml). Høyere konsentrasjon enn dette kan gi falske positive resultater.
 4. Dypp teststrimmelen i prøven i ca. 15 sek.
 5. Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet. Husk at selv svært svake linjer teller som et resultat.

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene kan være straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materialer.