Hvordan teste for fentanyl?

Strimler fra Rapid Response/BTNX

Bruk av test-kits og andre hurtigtester gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos RusopplysningenVi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Hva er fentanyl?

Fentanyl og fentanylanaloger er en gruppe ekstremt potente syntetiske opioider. Disse kan være flere hundre ganger mer potente enn heroin og er en potensiell kilde til overdoser. Ved riktig bruk av teststrimler, kan tilstedeværelse av fentanyl og de aller fleste fentanylanaloger sannsynliggjøres. Et negativt resultat kan likevel ikke garantere fravær av syntetiske opioider, og forsiktighet må utvises i alle tilfeller. Test-strips for fentanyl følger med i vårt test-kit for heroin/opioider og selges også separat.

Hvordan teste for fentanyl?

Metodene under bør kun brukes for teststrimler fra merket Rapid Response/BTNX solgt hos oss etter 22.12.21. De må være like de på bildet lengre ned på siden. For eldre strimler, se denne guiden.

Forberedelser

 • Det anbefales å teste ALLE doser. Når fentanyl er blandet med heroin, kokain eller andre rusmidler, vil det være blandet inn ujevnt. Pulver fra én side av en pose eller en tablett kan derfor ha svært ulike konsentrasjoner av fentanyl. Dette kalles “the chocolate chip cookie effect” og er grunnen til at det anbefales å teste alle doser av et stoff med metode #1.
 • Dersom det du tester er i tablettform, knus en liten mengde til pulver før du begynner.
 • Gjennomfør alltid en allergitest – start sakte med små doser, gjerne 1/3 av en dose eller mindre. Benytt alltid den minste dosen som kreves for å få ønsket effekt. Aldri del utstyr grunnet infeksjonsrisiko. Ikke redoser, i det minste ikke før etter 2-3 timer. Unngå å blande ulike rusmidler. Ved mistanke om overdose og andre bekymringsfulle reaksjoner, ikke nøl med å ringe 113.

Metode #1 Testing av hele doser

Testing av hele doser som skal inntas er alltid det beste ettersom fentanyl kan være ujevnt blandet inn. Denne metoden krever at dosen må løses opp i vann og gjør at dosen må drikkes eller at vannet må fordampes før inntak.

 1. Legg hele dosen i et glass. Piller må knuses til pulver før testing.
 2. MDMA og metaamfetamin: Tilsett én teskje vann (5 ml) per 10 mg pulver slik at konsentrasjonen blir 2 mg/ml. Høyere konsentrasjon enn dette kan gi falske positive resultater.
  Andre stoffer: Tilsett to teskjeer vann per 100 mg pulver.
 3. Rør godt til det meste er løst opp og dypp teststrimmelen (opp til streken) i prøven i ca. 15 sek.
 4.  Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet.

Testing av injeksjonsdoser

Det anbefales å teste rester fra koking før samtlige injeksjoner ettersom fentanyl kan være blandet inn ujevnt.

 1. Sett en ferdig fylt nål til side og VENT med injeksjonen.
 2. Tilsett ca. 1/4 av en teskje vann til brukt kokeskje/kokekar.
 3. Dypp teststrimmelen i kokeskje/kokekar i ca. 15 sek. 
 4. Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet.

Metode #2 Testing av rester på innsiden av pose

ADVARSEL! Metode #1 er alltid den sikreste. Metode 2 bør kun brukes for de som ikke er villige til å løse opp hele dosen for testing.

 1. Tøm stoffet ut av posen/zip-lock og knus det til et så fint pulver som mulig. Legg stoffet tilbake i posen og rist godt. Tøm så stoffet ut av posen på nytt. Du skal nå ha en pose med rester av fint pulver sittende fast på innsiden.
 2. Tilsett vann og rist godt. For MDMA og metaamfetamin, bruk én teskje vann (5 ml). For andre stoffer, bruk en halv teskje vann (ca. 2.5 ml). Høyere konsentrasjon enn dette kan gi falske positive resultater.
 3. Dypp teststrimmelen i prøven i ca. 15 sek.
 4. Legg strimmelen på et flatt underlag, vent fem minutter og les av resultatet.

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.