Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Hurtigtest for kokain (1 stk)

Inneholder to testreagenser (Marquis og Scott) for påvisning av kokain og tilsatte stoffer. Holder til én test.

Mix&Match alle våre hurtigtester
15 % rabatt ved kjøp av 2 eller 3 stk.
30 % rabatt ved kjøp av 4 eller flere stk.
Rabatten gis i handlekurven.

119.00 kr

På lager

Beskrivelse

Engangs test-kit/hurtigtest for kokain med to testreagenser. Settet kan brukes til å raskt påvise kokain og for å utelukke (meta)amfetaminer, kationiner og mange andre farlige stoffer og tilsetninger. Det er viktig å bruke begge medfølgende reagenser for å øke nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene. Hver engangsampulle med reagens inneholder 0.2 ml som tilsvarer ca. fire dråper.

Våre hurtigtester er perfekt for bruk på steder utenfor hjemmet hvor det er vanskelig å bruke våre gjenbrukbare test-kits.

Pakken inneholder
– Testreagenser: 1 x Marquis og 1 x Scott (holder til én test hver)
– 1 x mikrospatula
– Instruksjoner (printet på innsiden av boksen)

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Lagring og holdbarhet
Testene bør lagres i kjøleskap i den originale boksen. Unngå risting og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring 1 – 2 år. For ekstra lang holdbarhet, kan alle reagenser unntatt Liebermann lagres i fryser. Fryselagring egner seg likevel kun for langtidslagring.

Ansvarsfraskrivelse
Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. Professjonell rusmiddelanalyse gjennom tjenester som Energy Control er alltid det sikreste dersom det er tilgjengelig. Annen skadeforebyggende informasjon om rusmidler finnes blant annet hos Rusopplysningen. Vi understreker videre at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til ulovlig bruk av rusmidler.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

                                                  

Brannfarlig        Etsende          Akutt giftig           Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

MARQUIS
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
H350 Kan forårsake kreft.

SCOTT
ADVARDEL!
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.1 kg

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.