Ved uforsiktig bruk og lagring, eller hvis testsettet har gått over holdbarhetsdatoen, kan testresultatene bli mindre eller helt upålitelige. Dette kan ofte sees ved at testreagensen har mørknet eller fått en annen farge før testing.

For å sjekke om reagensen fortsatt fungerer, anbefaler vi å teste testsettet med et stoff av kjent innhold. De fleste reagensene kan også testes med blant annet aspirin, kodein (paralgin forte) og ibuprofen (ibux). For Ehrlich og Hofmann anbefaler vi å bruke melatonin eller 5-HTP.

En liste over de forventede reaksjonene kan sees i linken under. Ved avvik anbefaler vi å kjøpe nye testreagenser.
Hvordan teste et test-kit (reddit.com)