Alle reagenser i glassflasker (Marquis, Mecke, Froehde, Liebermann, Ehrlich og Hofmann) kommer nå i pulverform for å minske faren for søl av sterk syre. Det er i tillegg nye EU-reguleringer som krever dette. Resterende testreagenser er i væskeform og dryppes på som vanlig.

Hvordan bruke pulverreagenser

  1. Rist flasken godt.
  2. Slå bunnen av flasken bestemt mot håndflaten slik at alt innhold havner i bunnen.
  3. Åpne og dryss forsiktig en liten mengde pulver over det du skal teste på keramikkplaten. Om du ønsker større kontroll på mengden, benytt medfølgende plast-scoops. Det er da viktig å vaske og tørke de 100% mellom bruk på forskjellige reagenser for å unngå kryss- og vannkontaminering.
  4. Fjern eventuelle pulverrester på innsiden av korken ved å dunke den mot et tørk papir og skru den godt tilbake på flasken. Ikke rør innsiden av korken med noe.
  5. Sørg for at testreagensen er i kontakt med stoffet du tester og observer fargereaksjonen som vanlig.