Test-kits kjøpt etter 2022
Flaskene bør lagres på et svalt sted, stående oppreist og lukket i den originale hvite plastboksen. Unngå åpning av korker over lengre tid og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring ca. 2 år fra kjøpsdato. Flere av reagensene kan riktignok vare enda lenger. For ekstra lang holdbarhet, kan reagensene lagres i kjøleskap. Ved hyppig bruk fører imidlertid nedkjøling til kondens som kan minske holdbarheten.

Teststrimler for fentanyl
Teststrimler for fentanyl må IKKE oppbevares kaldt da de kan ta skade av kulde.