Våre test-kits kommer i solide flasker som beskytter godt mot korrosjon og UV-lys ved bruk. Ved lagring over tid i romtemperatur vil likevel varme og lys kunne bryte ned noen av testkjemikaliene. Vi anbefaler derfor å lagre flaskene i et kjøleskap stående i den originale hvite plastboksen som inneholder vesækeabsorberende granulater. Flaskene må lagres stående med korken godt lukket, ellers kan reagensen bli misfarget og forstyrre testresultater.

Problemer med å lagre testsettet ditt kaldt? Se FAQ: “Jeg har ikke anledning til å lagre testsettet mitt kaldt”

Riktig lagring gir en forventet holdbarhet på opptil to år fra påstemplet pakkedato under den hvite boksen. Reagensene kan trolig brukes etter dette, men da anbefaler vi å teste at testreagensene fortsatt virker som forventet. Ta kontakt dersom du trenger hjelp med dette eller se hvordan teste et test-kit (reddit.com).

Hvis reagensene brukes sjeldent, kan flaskene langtidslagres stående i en fryser, noe som kan øke holdbarheten til flere år. Dette gjelder alle reagensene bortsett fra Liebermann-reagensen som kan ta skade av nedfrysning og bør lagres i kjøleskap. Brukes reagensene ofte bør de likevel lagres i kjøleskap ettersom kondensering av vann ved hyppig bruk kan misfarge reagensene.

NB: Sørg for at testreagensene er tilbake til romtemperatur før korken åpnes!

Teststrimler for fentanyl
Teststrimler for fentanyl må IKKE oppbevares kaldt da de kan ta skade av kulde.