Testsettene inneholder væskeabsorberende granulater (vermikulitt) som av sikkerhetsmessige årsaker er inkludert i oppbevaringsboksene i tilfelle lekkasjer. Eventuelle rester av vermikulitt på flaskene bør blåses/børstes vekk før de åpnes for første gang for å unngå kontaminering.