24.10.2022

Påvisning av katinoner - Oppdatert MDMA-kit

Katinontest (Zimmermann)

Som vi har advart om tidligere, viser analyser av MDMA/ecstasy fra Storbrittania en økning i funn av såkalte katinoner (cathinones) og andre etterlikningsstoffer. Katinoner er også kjent fra norske prøver, men i et ukjent omfang. 

På bakgrunn av dette inkluderer vi nå en dedikert test for katinoner i vårt test-kit for MDMA og amfetaminer (følger også med i komplett test-kit). Denne består av testreagensen Zimmermann, også kjent som Beam. Reagensen består av to komponenter, Zimmermann A og Zimmermann B, hvor én dråpe av hver tilføres en prøve for testing. Dersom det oppstår en rød, oransje eller gul fargereaksjon, er det sannsynlig at det er katinoner til stedet i prøven.

Zimmermann katinoner

Kilder:

Analysefunn mars-august 2022 (rusopplysningen.no)

MJ, Pascoe, et al. “The Cathinone Hydra: Increased Cathinone and Caffeine Adulteration in the English MDMA Market after Brexit and COVID-19 Lockdowns.” Drug Science, Policy and Law, Jan. 2022, doi:10.1177/20503245221099209.

Testguide og link til test-kit:

Hvordan teste MDMA (ecstasy) med test-kit? – TestkitsNorge.no

Kjøp test-kit for MDMA og amfetamin – TestkitsNorge.no