26.06.2022

Obs! Katinoner i MDMA/ecstasy

Utvis forsiktighet i sommer

Analyser av MDMA/ecstasy fra Storbrittania har vist en økning i funn av katinoner og andre etterlikningsstoffer. Katinoner er også kjent fra norske prøver, men i et ukjent omfang. Utvis forsiktighet og benytt alltid et test-kit eller en analysetjeneste om du planlegger å ta rusmidler i sommer.

Kilder:

Analysefunn mars-august 2022 (rusopplysningen.no)

MJ, Pascoe, et al. “The Cathinone Hydra: Increased Cathinone and Caffeine Adulteration in the English MDMA Market after Brexit and COVID-19 Lockdowns.” Drug Science, Policy and Law, Jan. 2022, doi:10.1177/20503245221099209.

Testguide og link til test-kit:

Hvordan teste MDMA (ecstasy) med test-kit? – TestkitsNorge.no

Kjøp test-kit for MDMA og amfetamin – TestkitsNorge.no