Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Togangstest - Syntetisk cannabis og THC/CBD

Inneholder 2 x 2 testreagenser for påvisning av THC og CBD i cannabis. Kan utelukke syntetiske cannabinoider.

Mix&Match alle våre hurtigtester
15 % rabatt ved kjøp av 2 eller 3 stk.
30 % rabatt ved kjøp av 4 eller flere stk.
Rabatten gis i handlekurven.

119.00 kr

På lager

Beskrivelse

Togangs test-kit/hurtigtest for cannabis. Settet kan brukes til å raskt identifisere THC og CBD, og for å i visse tilfellere utelukke syntetiske cannabinoider og andre farlige stoffer og tilsetninger. Dersom produktet gir effekt, men ikke gir utslag på THC, er det sannsynligvis tilsatt syntetiske stoffer.

Det er viktig å bruke begge medfølgende reagenser for å øke nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene. Hver engangsampulle med reagens inneholder 0.2 ml som tilsvarer ca. fire dråper.

Våre hurtigtester er perfekt for bruk på steder utenfor hjemmet hvor det er vanskelig å bruke våre gjenbrukbare test-kits.

Pakken inneholder
– Testreagens: 2 x Cannabis A + B (holder til to tester med hver)
– Instruksjonshefte og app for testing av over 550 stoffer

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. 

Lagring og holdbarhet
For å øke holdbarheten på reagensene, anbefales det å lagre settet i kjøleskap.  Ved lagring i kjøleskap er holdbarheten for dette settet vanligvis rundt to år fra påstemplet produksjonsdato på pakken. Reagensene bør ha rompeteratur FØR korken åpnes. Hvis reagensene brukes sjeldent, kan de langtidslagres på samme måte i fryser og gi en holdbarhet på flere år. Merk at dette ikke gjelder reagensene Ehrlich og Liebermann som følger med i andre sett da disse ikke tåler nedfrysning (se «FAQ» for mer informasjon).

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helseskadelige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel en liten risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

                                        

Brannfarlig        Etsende            Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

CANNABIS A
FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H373 Kan forårsake organskader (Nyre) ved langvarig eller gjentatt
eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CANNABIS B REAGENT
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.1 kg

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.