SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRAKT FRA 59 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR

18-års aldersgrense

FRAKT FRA 59 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Test-kit for ketamin

For påvisning av ketamin og lignende stoffer.

    50-100 tester per sett

    Holdbarhet på opptil 2 år

    Testplate, plast-scoops og hansker inkludert

    Instruksjonsmanual for over 700 stoffer

    Diskré forsendelse. Ingen tegn til “test-kits” på pakken

    Gratis frakt over 699 kr

399.00 kr

Kun 1 på lager

Beskrivelse

Test-kit for ketamin med fire testreagenser. Settet kan brukes til å påvise tilstedeværelse av ketamin og lignende stoffer. I tillegg kan sannsynligjøre fravær eller tilstedeværelse av uønskede etterlikningsstoffer (“cuts”) og andre virkestoffer.

Hvordan teste?

Pakken inneholder
– Testreagenser: Froehde, Mecke, Morris A + Morris B, Liebermann (5 ml væske/10 ml pulver. Holder til 50 – 100 tester. )
– 1 x testplate i keramikk
– 2 x hansker
– 2 x mikrospatula (én til hver pulverreagens)
– Instruksjonshefte for testing av over 700 stoffer
NB: Den ytre emballasjen kan avvike fra bildet

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Hvordan teste?

 

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små mengder og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

HMS-informasjon

                                         

Etsende          Akutt giftig        Helsefare        Miljøfare  Kronisk helsefare

MECKE
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H301+H331 Giftig ved svelging eller innånding.

LIEBERMANN
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H302 Farlig ved svelging

FROEHDE
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

MORRIS
ADVARDEL!
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 14 × 14 × 14 cm
Spar 34%