Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Test-kit - kun Scott

Scott-reagensen kan brukes som sekundærtest for bl.a. kokain. Gir ca. 50 – 100 tester.

NB: Boks følger ikke med ved kjøp av enkeltreagenser.

199.00 kr

På lager

Beskrivelse

Test-kit med reagensen Scott. Scott-reagensen kan brukes som sekundærtest for bl.a. kokain. Merk at det anbefales å bruke flere ulike testreagenser for å øke påliteligheten ved testing.

Pakken inneholder
– Testreagens: 1 x Scott (5 ml. Holder til ca. 50 tester.)
– 1 x testplate i keramikk
– 2 x hansker
– 1 x mikrospatula
– Instruksjonshefte
– NB: Innpakning kan avvike fra bildet.

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Lagring og holdbarhet
Flaskene bør lagres i kjøleskap stående og lukket i den originale hvite boksen. Unngå risting, åpning av korker over lengre tid og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring 1 – 2 år fra datostempel. For ekstra lang holdbarhet, kan alle reagenser unntatt Liebermann lagres i fryser. Fryselagring egner seg likevel kun for langtidslagring. Ved hyppig bruk fører nedfrysning til økt kondensering av vann som ødelegger reagensene. Se “FAQ” for mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

     

Helsefare       Miljøfare

SCOTT
ADVARDEL!
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 11 × 11 × 10 cm

Er du over 18 år?

Testkits Norge tilbyr skadeforebyggende informasjon og produkter knyttet til rusmidler. 

Vi har 18-års aldergrense på kjøp og fraråder unge fra å bruke rusmidler.

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.