Nor_Flag

SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FAST FRAKTPRIS 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

FAST FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Avansert renhetstest og stoffskiller

TLC-renhetskit som kan brukes til å estimere renhet, og til å skille ulike virkestoffer og “cuts” fra hverandre på en plate. Medfølgende måleark kan estimere %-renhet for MDMA, kokain, THC og CBD.

NB: Settet er laget for avanserte brukere og krever stor nøyaktighet. Følg instruksjoner nøye. 

999.00 kr

På lager

Beskrivelse

NB: Settet er laget for avanserte brukere og krever stor nøyaktighet. Følg instruksjoner nøye. 

Avansert TLC-renhetskit som kan brukes til å estimere %-renhet og som kan skille ulike virkestoffer og “cuts” fra hverandre på en plate for videre analyse. Medfølgende måleark kan estimere %-renhet for MDMA og kokain, i tillegg til at det for cannabis kan estimere THC- og CBD-prosent. Det kan også for cannabis vise hvilke andre cannabinoider som er til stede (se bilder og video).

Renhet i prosent kan ikke estimeres for andre stoffer enn de som er nevnt, men TLC-settet kan fortsatt skille ulike stoffer fra hverandre for å detektere ulike virkestoffer, fyllstoffer og etterlikningsstoffer. Dette gjøres ved å dryppe testreagenser fra våre andre test-kits på de fraskilte komponentene på TLC-platen.

Settet inneholder nok testkort og løsemidler for opptil ca. 15 – 20 tester. For at settet skal vare lengst mulig, er det viktig å la det være plass til fire tester per testkort og ikke bruke for mye løsemiddel per test. Se våre guider.

Pakken inneholder
– Måleark for bergning av MDMA, kokain, THC og CBD i prosent
– Instruksjonshefter
– Hansker, pipetter, blyant og løsemiddelbeholder
– UV-lampe (krever 4 x AA batterier)
– 20 x mikrokapillærrør (1 μl)
– 5 x testrør
– 5 x TLC-testplater (for opptil ca. 15 – 20 tester)
– 3 x ulike løsemidler til bruk på ulike stoffer

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

 

 

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke løsemidler som kan være helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små mengder og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

                                              

Brannfarlig          Akutt giftig         Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301+H311+H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller inhalering.
H370 Forårsaker organskader.

FARE!
H302 Farlig ved svelging
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H331 Giftig ved innånding
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.75 kg
Dimensjoner 20 × 10 × 10 cm

Er du over 18 år?

Testkits Norge tilbyr skadeforebyggende informasjon og produkter knyttet til rusmidler. 

Vi har 18-års aldergrense på kjøp og fraråder unge fra å bruke rusmidler.

Nettsiden lagrer cookies på din enhet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Aldersgrensen for å handle på nettsiden er 18 år. Les mer.