Hvordan bruke TLC-renhetstest/stoffskiller?

Våre TLC-renhetstester er dessverre utgått fra vårt sortiment etter mai 2022.

For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen

Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Videoinstruksjoner for renhetstest av kokain og MDMA

Videoinstruksjoner for renhetstest av cannabis

Tips for maksimal utnyttelse

Våre TLC-renhetstester er dessverre utgått fra vårt sortiment etter mai 2022.

  • For å kunne bruke settet opptil 20 ganger – sørg for at det er plass til fire tester per plate.
  • En brukt plate kan benyttes flere ganger så lenge platen er tørr og det er ubrukte “filer” oppover.
  • Ikke benytt mer løsemiddel enn nødvendig.
  • Hvis du skal kombinere TLC-settet med testreagenser – benytt en av våre nye pulverreagenser for å ikke dekke hele platens bredde og dermed få flere tester per plate.

Ansvarsfraskrivelse

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forsknings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi oppfordrer ikke til slike handlinger. PRO Test kit inneholder IKKE kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.