Våre test-kits kommer i solide flasker som beskytter godt mot korrosjon og UV-lys ved bruk. Ved lagring over tid i romtemperatur vil likevel varme og lys kunne bryte ned noen av testkjemikaliene. Vi anbefaler derfor å lagre flaskene i den medfølgende plastboksen i et kjøleskap. Flaskene må lagres stående med korken godt lukket, ellers kan reagensen bli misfarget og forstyrre testresultater.
Dette gir en forventet holdbarhet på ett år. Reagensene kan trolig brukes etter dette, men da anbefaler vi å teste at testreagensene fortsatt virker som forventet. Ta kontakt dersom du trenger hjelp med dette.

Ønskes holdbarhet på flere år kan flaskene lagres stående i en fryser. Dette gjelder alle reagensene bortsett fra Liebermann- og Ehrlich-reagensene som kan ta skade av nedfrysning. Disse bør lagres i kjøleskap.

NB: Sørg for at testreagensene er tilbake til romtemperatur før korken åpnes!