Hvert test-kit inneholder testkjemikalier nok til å teste ca. 50 – 100 ganger ved forsiktig bruk. Det komplette settet kan brukes enda flere ganger ved bruk på forskjellige stoffer. Antallet varierer likevel med bruk og vi gir ingen garanti på hvor mange ganger et test-kit kan brukes.