Testreagenser i våre test-kits og forslag til bruk for andre stoffer:
MDMA: Marquis, Mecke, Simon’s A + B og Robadope A + B
Amfetamin/Metaamfetamin: Marquis, Mecke, Simon’s A + B og Robadope A + B
Kokain: Marquis, Mecke, Liebermann, Ehrlich og Scott
Heroin/opiater: Marquis, Mecke, Froehde og fentanyl-test
LSD: Ehrlich, Hofmann, Marquis og Mecke
Ketamin: Mecke, Liebermann, Mandelin og Froehde
DMT: Ehrlich, Hofmann, Marquis og Mecke
Meskalin: Marquis, Mecke og Froehde
2C-B: Marquis, Mecke, Simon’s A + B og Robadope A + B
Psilocybin: Ehrlich, Hofmann, Marquis og Mecke

Det er i alle tilfeller nødvendig å bruke flere testreagenser ved testing av et stoff for å øke testens pålitelighet og nøyaktighet.
Ved testing, følg instruksjonene som følger med testsettet du har kjøpt eller les mer på ressursene under.

Bruk av test-kits gir ingen garanti for rent stoff og kan kun identifisere en gitt rekke med stoffer. Ingen stoffer er 100 % sikre selv om testing er gjennomført. 

Ressurser
Bruk gjerne disse sidene for flere anbefalinger om hvilke test-kits du bør bruke og hvordan de bør brukes:

https://www.youtube.com/watch?v=TgsJ0Ek7JGI
https://app.testdrugs.info/