Testsettene inneholder væskeabsorberende granulater som av sikkerhetsmessige årsaker er inkludert under transport og lagring. Eventuelle rester på flaskene bør blåses/børstes vekk før de åpnes for første gang.